Ves al contingut. | Salta a la navegació

Avís legal

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.victurisme.cat és de la societat l’Ajuntament de Vic, i les seves dades d’identificació són les següents:

        

Responsable: Ajuntament de Vic

NIF: P0829900J

Domicili social: C/ Ciutat, núm. 1

Codi Postal: 08500

Localitat: Vic

Província: Barcelona

Correu Electrònic: atenciociutadana@vic.cat

 

Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que l’Ajuntament de Vic es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut. 

 

Utilització de la pàgina web

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

 

Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, l’Ajuntament de Vic es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. L’Ajuntament de Vic farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, l’Ajuntament de Vic no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

L’Ajuntament de Vic no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que l’Ajuntament de Vic pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

 

Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:         

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas l’Ajuntament de Vic es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata. 

 

b) Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi.

No obstant, l’Ajuntament de Vic no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

L’Ajuntament de Vic o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.),  estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de l’Ajuntament de Vic o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

L’Ajuntament de Vic no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

 

Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic atenciociutadana@vic.cat

 

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat l'Ajuntament de Vic vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.victurisme.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L'accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l'Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat. No obstant això, abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

L’AJUNTAMENT DE VIC, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

 

Responsable del Tractament:

  • Raó social: AJUNTAMENT DE VIC
  • NIF: P0829900J
  • Domicili social: Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
  • Telèfon: 93 886 21 00
  • Correu Electrònic: dpdajuntament@vic.cat

 

Delegat de Protecció de Dades: És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s'adapti d'una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

 

Delegat de Protecció de Dades

Correu postal

Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic

Correu electrònic

dpdajuntament@vic.cat

Telèfon

93 886 21 00

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

 

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. 1.     Gestionar l'ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades en relació amb les activitats destacades de Vic. Així mateix, a través de les dades que es recullen mitjançant el formulari de contacte, s’informarà sobre els allotjaments a Vic i un recull de tots els restaurants de la ciutat de Vic.

 

  1. 2.     Mantenir informats als Usuaris dels serveis i activitats organitzades per l'Ajuntament de Vic, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l'Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació: El tractament d'aquestes dades està legitimat pel consentiment que ha prestat l’usuari mitjançant l’acceptació de la casella corresponent.

 

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

 

D'acord amb la legislació vigent, l'Ajuntament de Vic  sol·licita el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin cedides a l’ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS (OFIM)| P5829901G | C. Historiador Ramon d'Abadal i de Viñals, 5 2a, 08500-Vic | Delegat de Protecció de Dades: dpdofim@vic.cat, amb la finalitat de l'enviament de comunicacions comercials.

 

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 

Dret d'accés

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades que l'afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

a) les finalitats del tractament,

b) les categories de les dades personals,

c) destinataris de les seves dades,

d) termini de conservació,

e) l'existència d'altres drets,

f) dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control,

g) origen o procedència de les dades,

h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament, i

i) en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

 

Dret de rectificació

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió (o dret a l'oblit)

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l'oblit», en algun dels supòsits següents:

a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides,

b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament,

c) L'interessat s'oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament,

d) les dades s'han tractat il·lícitament,

e) les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal, i

f) les dades personal s'hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

 

Dret d'oposició

L'interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l'interessat:

a) quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,

b) el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions,

c) el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting,

d) el tractament té finalitats estadístiques o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

Dret de limitació del tractament

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

a) l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud,

b) el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús,

c) el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i

d) l'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l'interessat es transmetin d'un responsable a l'altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

a) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, i

b) el tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

Així mateix, s'informa a l'interessat que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a dpdajuntament@vic.cat

 

Exercir aquests drets

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial.

Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores i mitjançant l'accés a la seu electrònica {accés directe a tràmits electrònics drets d'habeas data}.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 08:30 a 14:00 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic.

 

Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

Si considereu que no s'ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l'Ajuntament de Vic no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l'Ajuntament de Vic quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a l'Ajuntament de Vic han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantades l'entitat?

l'Ajuntament de Vic informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Així doncs, i de conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

1)    La seudonimització i el xifrat de les dades personals,

2)    La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament,

3)    La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic,

4)    Els processos per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures establertes per garantir la seguretat del tractament.

 

XARXES SOCIALS

L’Ajuntament de Vic manifesta que són de la seva  propietat:

- el domini victurisme.cat

- els perfils i pàgina a les seguents xarxes socials:

 

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’Ajuntament de Vic i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa, l’Ajuntament de Vic tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que l’Ajuntament de Vic pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a l’Ajuntament de Vic.

Les actuacions que realitzi l’Ajuntament de Vic podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Vic quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Instagram : https://help.instagram.com/

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

El temps a Vic

  • 33°C ·  18°C